Vertaistukiryhmät


vartaistuki

Yksilön jaksamisen tueksi tarjoan mahdollisuuksia päästä vertaistuen piiriin erilaisten ryhmien muodossa. Vertaistuen voima on merkittävä, sen avulla et jää yksin. Ammattitaitoisella ohjauksella varmistan, että ryhmän vahvuus tulee ulottuvillesi.

  • Voimaa kohtalotovereilta mielenterveystyön ammattilaisen johdolla
  • Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
  • Pienten lasten vanhemmat
  • Somaattisesti pitkään oirehtineet terveyskeskusasiakkaat
  • Seniorit (yksinäisyys, elämänmuutokset)