Oma hyvinvointisi

Yksilön hyvinvointi

Palvelu on neuvontaa tai keskusteluapua erilaisissa elämäntilanteissa. Palveluun voi hakeutua joko oman kunnan terveydenhuollon ammattilaisen lähettämänä tai yksityisesti.

 • Arviointitapaaminen
  • kriisiarviot
  • terapia-arviot

 • Yksilötapaamiset
  • elämänkriisit
  • uupumus
  • vakava sairastuminen
  • läheisen kuolema / menetyskokemus
  • parisuhdeongelmat
  • ongelmat työpaikalla

 • Paritapaamiset
  • elämänkriisit
  • erouhka
  • seksuaalineuvonta

.

kukka

.

Vertaistukiryhmät

Ryhmien toiminta on samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten tukemista, kokemusten jakamista ja selviytymiskeinojen
löytämistä, ammattilaisen ohjaaman ryhmäkeskustelun avulla.
Tapaamisia on 10 kertaa, jonka jälkeen lisäksi 1-2 seurantatapaamista 2-3 kk kuluttua.

Vertaistukiryhmät sopivat mm. seuraaville ryhmille:

 • Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
 • Pienten lasten vanhemmat
 • Erityislasten ja -nuorten vanhemmat
 • Somaattisesti pitkään oirehtineet kipuasiakkaat
 • Elämänmuutoksen kokeneet seniorit