Työhyvinvointityohyvinvointi

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen turvaamiseksi tarjoan erilaisia keinoja työnohjauksesta ja ennaltaehkäisevästä työhyvinvointivalmennuksesta kriisikonsultaatioon.

 • Työnohjaus
  • esimies-, yksilö- ja ryhmätyönohjaus
  • kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin tukemiseksi
 • Konflikti- ja kriisikonsultaatio
  • työyhteisön ristiriidat ja vuorovaikutusongelmat
  • työyhteisöä järkyttänyt tapahtuma, tapaturma tai kuolema
 • Työhyvinvointisuunnitelma
  • työhyvinvoinnin kehittämistarpeen kartoitus ja analyysi
  • toimenpidesuunnitelma
  • organisaation tukeminen toteutuksessa
 • Työhyvinvointivalmennus
  • esimies, tiimit, yksikkö
  • muutoksiin liittyvien haasteiden käsittely
  • vuorovaikutustaidot, tiimityöskentelytaidot, asiakaspalvelutaidot, työmotivaatio, työssä jaksamisen edistäminen